info@omniamedic.com
+387 32 441 400

 

balton

Poljska kompanija Balton osnovana je 1980. godine kao kćerinska firma francuske kompanije Balt S.A, poznatog proizvođača intracerebralnih katetera i intrakranijalnih i flow-diverting stentova. Koristeći najmoderniju francusku tehnologiju, za 36 godina koliko postoji, kompanija Balton je kreirala veliki broj medicinskih proizvoda primarno namijenjenih invazivnoj kardiologiji i radiologiji, a potom anesteziji, hirurgiji, urologiji i ginekologiji.

Katalozi

 

Kardiologija i radiologija
Anestezija
Hirurgija
Dijaliza