info@omniamedic.com
+387 32 441 400
Adresa

Bistua Nuova 10,
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

E-mail

info (@) omniamedic.com

Telefoni

+387 (0) 32 441 400
+387 (0) 32 441 402
+387 (0) 32 246 666
+387 (0) 32 460 909

Fax

+387 (0) 32 441 401

Direktor

Senad Dizdarević

+387 (0) 32 441 402

senad.d (@) omniamedic.com

 

Marketing, prodaja i servis

Almir Čamdžić

+387 (0) 32 246 666
+387 (0) 62 336 673
almir.c (@) omniamedic.com

Dražen Kisić

+387 (0) 32 246 666
+387 (0) 61 171 567
drazen.k (@) omniamedic.com

Alma Ćerim, mr. ph.

+387 (0) 32 441 400
+387 (0) 61 584 444
alma.c (@) omniamedic.com

Sanid Čamdžić

+387 (0) 32 246 666
+387 (0) 61 101 611
sanid.c (@) omniamedic.com

Finansije i računovodstvo

Senada Ćerim

+387 (0) 32 460 909
senada.c (@) omniamedic.com

Menadžer kvaliteta i regulatorni poslovi

Sanja Dalmacija

+387 (0) 32 441 400
+387 (0) 61 149 420,
sanja.d (@) omniamedic.com