Prodajni Program

Prodajni Program

Prodajni program

Uz stručno obučene uposlenike, potrebne dozvole i rješenja nadležnog Ministarstva, te registrirane proizvode kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Omnia-Medic d.o.o. ima ugovore sa mnogim svjetskim proizvođačima medicinske opreme.